Ajuda

Publicador de continguts

 • Es pot beure l’aigua de l’aixeta?

  I tant. L’aigua de l’aixeta és potable, és a dir, aigua que poden ingerir les persones sense risc per a la seva salut.

 • Si de sobte l’aigua de casa meva té una aparença, un gust o una olor desagradables, es pot beure?

  En cas que, de manera puntual, l’aigua de casa teva surti tèrbola, amb un gust o una olor desagradables, et recomanem que et posis en contacte amb el nostre servei d’atenció al client.

 • Cal instal·lar dispositius domèstics, com ara els descalcificadors o filtres d’osmosi inversa, per millorar la qualitat de l’aigua?

  L’aigua de l’aixeta és potable i compleix totes les normatives de qualitat establertes per la legislació. Per això no cal adquirir cap dispositiu addicional per tractar aquesta aigua. Sí que s’ha d’assenyalar que si no es trien adequadament aquests dispositius, no es controlen regularment i no se’n fa el manteniment recomanat, poden aparèixer riscos per a la salut (contaminació per bacteris, desmineralització excessiva de l’aigua, concentracions elevades de sodi, etc.).

 • Què és el clor?

  El clor és el desinfectant d’aigua més utilitzat al món, per la seva efectivitat i fiabilitat per eliminar tota mena de microbis nocius que puguin contenir l’aigua, les canonades de subministrament o els dipòsits d’emmagatzematge. El clor que s’afegeix a l’aigua de consum humà és una dosi mínima de garantia sanitària —marcada per la legislació—, totalment inofensiu per a la salut de les persones.

  Per això l’Organització Mundial de la Salut (OMS) el recomana com el desinfectant més indicat per a l’aigua.

  De fet, la cloració de l’aigua potable és un dels avenços més significatius en la protecció de la salut pública.

 • Per què la cloració és la tècnica desinfectant més utilitzada al món per potabilitzar l’aigua?

  Perquè és el mètode que garanteix millor la desinfecció de l’aigua fins que arriba a les aixetes dels consumidors, impedint que proliferin els agents patògens als dipòsits d’emmagatzematge i les canonades de subministrament, i per la seva innocuïtat més que comprovada en les concentracions utilitzades. Per això, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) el recomana com el desinfectant més indicat per a l’aigua.

 • Quina quantitat de clor conté l’aigua de l’aixeta?

  Segons la normativa estatal vigent (Reial decret 140/2003), transposició de la Directiva europea 98/83/CE, la concentració de clor a l’aigua per al consum humà no ha de superar 1 mg/l, si bé és un paràmetre indicatiu. Tot i que la legislació estatal no estableix cap valor mínim per al clor lliure, diferents comunitats autònomes l’han fixat a través dels seus plans de vigilància, en la majoria dels casos, en un valor de 0,2 mg/l.

  Tenint en compte que el clor desapareix en funció del temps de residència a l’aigua i de la temperatura, entre altres factors, se’n controla el nivell per tota la xarxa de distribució. D’aquesta manera, si durant el recorregut fins a les llars dels consumidors el nivell d’aquest component baixa del límit indicatiu establert, des de la mateixa xarxa de distribució es dosifiquen petites quantitats de clor (recloracions) per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

 • És perjudicial per a la salut?

  L’OMS assenyala que, en les concentracions establertes per la legislació, el clor és totalment inofensiu per a la salut. Les concentracions màximes d’aquest component a l’aigua de l’aixeta establertes per aquesta organització garanteixen que no comporti cap risc per a la salut.

  De fet, la cloració de l’aigua potable és un dels avenços més significatius en la protecció de la salut pública, ja que, pel seu elevat poder letal contra bacteris i altres microorganismes, ha contribuït a prevenir i erradicar moltes malalties de transmissió hídrica. La presència d’una dosi de clor correcta després del tractament de l’aigua no comporta cap risc per a la salut i dona a l’aigua un efecte de protecció davant de contaminants, a més de ser un indicador de la seva desinfecció correcta. 

 • Per què jo noto un gust que no m’agrada a l’aigua i altres persones no?

  L’aigua conté certes substàncies dissoltes que s’hi han incorporat a la natura i que li donen un sabor característic. És natural. Aquestes substàncies dissoltes depenen principalment, entre altres factors, de l’origen de l’aigua (subterrani, superficial o marí) i de la composició geològica del terreny pel qual corre l’aigua.

  El gust es nota en canviar de tipus d’aigua, ja que passem d’una aigua a la qual estem acostumats a una altra a la qual no ho estem.

 • Què és la duresa de l’aigua?

  L’aigua adquireix el calci i el magnesi, que en determinen la duresa, en entrar en contacte amb els diversos tipus de terrenys pels quals circula el riu o l’aqüífer d’on procedeix. Per tant, el grau de duresa de l’aigua depèn del caràcter geològic del sòl que travessa des del seu origen. Així, un sòl calcari genera continguts més elevats de calç que un sòl granític. 

 • Les aigües dures són bones per a la salut?

  La duresa de l’aigua de l’aixeta no representa cap perill per a la salut humana, sinó tot el contrari: el calci i el magnesi, que caracteritzen la duresa de l’aigua, són essencials per a la salut.

  Una dieta rica en calci és fonamental per a la formació i el manteniment del teixit ossi, el funcionament correcte del sistema cardiovascular i la secreció d’hormones. Amb l’edat, es pot produir una pèrdua de massa òssia i poden aparèixer problemes d’osteoporosi, que es poden pal·liar, en part, amb una ingesta elevada de calci.

  En l’actualitat, l’aigua s’ha convertit en una font significativa d’ingesta de calci, tenint en compte que el consum de lactis ha disminuït. Així, doncs, el consum diari d’entre 1 i 1,5 litres d’aigua de l’aixeta aporta entre un 7% i un 15% de la quantitat diària recomanada d’aquest nutrient. A més, el calci té un paper important des del punt de vista dels requeriments nutricionals diaris dels nens, i s’estima que l’aigua de l’aixeta aporta entre el 15% i el 20% del calci diari necessari en la dieta dels nens i els adolescents.

  El magnesi és indispensable per a nombroses funcions cel·lulars, així com per a la mineralització òssia, la transmissió de l’activitat neuromuscular i del sistema nerviós central, i la funció cardíaca. Una ingesta d’entre 1 i 1,5 litres d’aigua de l’aixeta de la companyia La Pobla de Lillet aporta entre un 5% i un 20% de la quantitat diària recomanada de magnesi.

 • Com es mesura la duresa de l’aigua?

  La duresa de l’aigua se sol expressar a través de la concentració de carbonat de calci (CaCO3) a l’aigua.

  Per això, segons el grau de duresa, l’aigua té diferents classificacions. Una de les més utilitzades és l’escala Merck:

  0 – 79 mg CaCO3/l…………………………. Aigua molt tova
   80 – 149 mg CaCO3/l……………………  Aigua tova
  150 – 329 mg CaCO3/l…………………… Aigua semidura
  330 – 549 mg CaCO3/l…………………… Aigua dura
  Més de 550 mg CaCO3/l……………….. Aigua molt dura

  La duresa de l’aigua també es pot expressar en graus francesos (°FH) o en graus alemanys (°DH). L’equivalència entre aquestes unitats i la duresa expressada en mg/l de carbonat càlcic és la següent:

  1 ºFH = 10 mg CaCO3/l
  1 ºDH = 17,8 mg CaCO3/l

 • Necessito saber la duresa de l’aigua per programar el rentavaixella. On la puc consultar?

  Per saber la duresa de l’aigua, accedeix a l’apartat “Qualitat de l’Aigua” del web o sol·licita’ns-la a través de l’apartat Contacte de l’Oficina Virtual.


 • N’hi ha prou amb beure 1,5 litres d’aigua al dia?

  És difícil establir la quantitat exacta d’aigua que una persona ha de beure diàriament, ja que les necessitats solen variar depenent de diversos factors, com ara l’activitat física, el clima, l’edat i el sexe, entre d’altres.

  Es recomana que una persona adulta sana consumeixi 1 ml d’aigua per cada quilocaloria que ingereix al dia, és a dir, entre 2 i 3 litres d’aigua diàriament.

  D’aquesta quantitat, entre un 75% i un 80% s’ha d’obtenir de les begudes (bàsicament, aigua, llet, sucs, infusions, brous, etc.), mentre que el 20% o el 25% restant ha de procedir d’aliments sòlids, com ara la fruita i la verdura.
   

 • Saps com es recomana començar i acabar el dia?

  Quan dormim, perdem aigua. Per això és recomanable beure’s almenys un got abans d’anar a dormir i un altre en llevar-se.

 • Per què és important estar ben hidratats?

  Quan transpirem, el nostre cos perd aigua i sals minerals. El 99% de la nostra suor no és més que aigua, però també conté minerals com ara el sodi, el potassi, el ferro i el magnesi.

  Una bona hidratació permet recuperar els valors d’aigua que necessita l’organisme i evitar certs trastorns, com ara vòmits, mals de cap, cansament, pell seca, etc., símptomes característics de la deshidratació.

 • Saps per què no hem d’esperar a tenir set per beure aigua?

  Hem de compensar com més aviat millor la pèrdua d’aigua que pateix el cos diàriament (més de 2 litres) per evitar que comenci el procés de deshidratació.

  Per això és molt important que no esperem a tenir la sensació de set per beure aigua, ja que aquest símptoma és una característica pròpia de la deshidratació.

 • Hem de beure més aigua quan fem exercici?

  És fonamental beure mig litre d’aigua dues hores abans de fer exercici per tenir una bona hidratació i deixar temps al cos perquè n’elimini l’excedent.

  Durant l’exercici, és recomanable hidratar-se en intervals regulars per reemplaçar tota l’aigua que es perd a través de la suor. Després de fer exercici, és essencial beure aigua per recuperar-se adequadament.

 • L’aigua de l’aixeta és bona per a un atleta d’elit?

  Sí, l’aigua de l’aixeta és bona per a un atleta d’elit i per a qualsevol persona que faci esport.

 • Els nens poden beure aigua de l’aixeta?

  L’aigua de l’aixeta és saludable per a adults i per a nens. És important que els nens facin aturades obligatòries en els entrenaments o jocs per beure la quantitat d’aigua suficient i hidratar-se. 

 • Les persones grans s’han d’hidratar més?

  En el cas de les persones grans, és fonamental controlar-ne el consum d’aigua, ja que amb l’edat es produeixen canvis en la funció renal i una disminució important de la sensació de set.

 • Sabíeu que es recomana beure més aigua si tenim la grip o diarrea?

  El refredat comú, la grip i les diarrees comporten sovint deshidratació, de manera que en aquests estats és necessari beure aigua regularment.


 • Per què és millor dutxar-se que banyar-se?

  És millor dutxar-se perquè cada minut que passem sota la dutxa amb l’aixeta oberta podem gastar fins a uns 10 litres d’aigua. 

 • Quines plantes són les que requereixen un consum d’aigua menor?

  Les plantes que requereixen un consum d’aigua menor són els arbustos, les plantes autòctones i les resistents. Són plantes igualment boniques i consumeixen menys aigua.

 • Quina és la millor hora per regar el jardí?

  A primera hora del matí o al vespre, ja que aprofitem més l’aigua perquè no s’evapora tan ràpidament.

 • Després de cuinar, on llenço l’oli?

  S’aconsella retirar l’oli de la paella amb paper absorbent i tirar-lo a les escombraries, o bé recollir-lo, un cop fred, en un envàs de plàstic hermètic i portar-lo a un punt de recollida perquè pugui ser reciclat. No el llencis a l’aigüera perquè l’oli i l’aigua no es barregen i és molt difícil eliminar-lo a les depuradores.

 • Per què es recomana no llençar pintura a l’aigüera?

  Es recomana no llençar pintura a l’aigüera perquè és un material molt contaminant. Us aconsellem que la deixeu assecar fins que obtingueu una massa sòlida i aleshores la porteu als centres de recollida municipals.

 • I les burilles, les podem llençar al vàter?

  No llenceu les burilles al vàter perquè contenen nicotina i quitrà, substàncies que es dissolen fàcilment a l’aigua i que són contaminants, fins i tot en petites concentracions, i és molt difícil eliminar-les en el procés de depuració. Llenceu les burilles dels cigarrets a les escombraries un cop estiguin ben apagades. 

 • Quins altres materials no convé llençar al vàter?

  Les tovalloletes humides, els medicaments, els bastonets, els plàstics, les gases, les compreses i els preservatius no s’han de llençar al vàter, ja que poden obstruir les canonades i afectar l’entrada de l’aigua residual a les depuradores. Us aconsellem que poseu un petit contenidor al bany per llençar aquests residus sòlids.


 • On puc consultar les tarifes d’aplicació al meu municipi?

  A l’apartat  “Tarifes” pots accedir a la informació específica del teu municipi. Aquí pots consultar les tarifes vigents, així com les possibles bonificacions que hi hagi disponibles.

  Així mateix, al peu de pàgina de les factures periòdiques hi ha la informació sobre la publicació de les tarifes als butlletins oficials de la província, que pots consultar al web oficial.

 • A casa som més de 4 persones, puc obtenir cap bonificació?

  A l’apartat “Bonificacions i fons socials" pots consultar si hi ha bonificacions aplicables en funció del nombre d’usuaris del domicili de subministrament. Així mateix, en cas que hi hagi cap bonificació aplicable, cal que el titular del contracte o una persona autoritzada faci una sol·licitud fefaent i presenti la documentació corresponent, d’acord amb la informació que s’inclou a l’apartat del web indicat anteriorment.

  En cas de dubte, posa’t en contacte amb nosaltres a través dels  canals d'atenció al client.

 • Estic censat al meu municipi, puc tenir cap bonificació?

  Estar censat al municipi no comporta l’aplicació d’una tarifa bonificada. D’altra banda, pots consultar a l’apartat “Bonificacions i fons social" si hi ha altres bonificacions aplicables. En cas de dubte, et demanem que et posis en contacte amb nosaltres a través dels canals d'atenció al client.

 • Quines ajudes o bonificacions puc tenir?

  A l’apartat  “Bonificacions i fons social” pots consultar si hi ha ajuts, tarifes reduïdes o bonificacions aplicables en funció de la situació social del titular del contracte (pensionista, família nombrosa o renda mínima d’inserció) aprovades pel teu ajuntament.

  Si vols rebre més informació o fer cap consulta, et demanem que et posis en contacte amb nosaltres a través dels canals d'atenció al client.

 • Què he de fer si rebo un avís de tall de subministrament i no puc fer front al deute?

  Posa’t en contacte amb nosaltres a través dels nostres canals d’atenció al client i estudiarem el teu cas.

 • Em poden tallar el subministrament per manca de pagament?

  Les gestions d’impagats del servei es porten a terme segons el que estableix la normativa vigent, sigui el reglament, ordenances, etc. Es pot consultar a l’apartat “Normativa del servei”.

  En cas que rebis una notificació d’avís de tall i no puguis fer front a la factura, posa’t en contacte amb nosaltres a través dels nostres canals d’atenció al client i estudiarem el teu cas.

 • En quin termini es restablirà el meu subministrament?

  El servei es restablirà com a màxim el dia hàbil següent després d’haver solucionat les causes que van originar la suspensió. 

 • Per quins altres motius es pot suspendre el meu subministrament?

  L’entitat subministradora pot suspendre el subministrament en els casos següents. A petició teva, per baixa definitiva del subministrament. Pots fer aquesta gestió a través de la nostra àrea de clients trucant al nostre telèfon d’atenció al client. Per baixa d’ofici, a requeriment de la mateixa entitat subministradora, per incompliment d’alguna de les obligacions per part del perceptor del servei. Algunes de les principals causes que poden motivar la suspensió són l’impagament de les factures dins dels terminis establerts per l’entitat subministradora, el frau o la reincidència. Per a més informació, pots consultar l’apartat “Normativa del Servei”


 • Com puc consultar les meves factures?

  Sempre que vulguis, pots consultar les teves factures a través de l’àrea de clients. Recorda que per poder fer les teves gestions en línia has d’estar-hi registrat. Si encara no hi estàs registrat, pots donar-te’n d’alta molt fàcilment (vegeu com em puc registrar a l’àrea de clients).

 • Com puc passar-me a la factura digital?

  Has d’estar registrat a l’Àrea Privada. Si encara no hi estàs registrat,  dona-te’n d’alta ara.
  Si ja estàs registrat a l’oficina de la teva Àrea privada, entra-hi amb el teu usuari i la teva contrasenya i accedeix a la secció “Activar el servei” de  Factura digital. Cada vegada que s’emeti una factura, t’arribarà un avís de disponibilitat a través del qual podràs descarregar-la directament.

 • No entenc la factura de l’aigua. Què es paga exactament?

  Els contractes d’alta en el subministrament d’aigua potable estan subjectes a les tarifes corresponents d’acord amb la legislació vigent. Generalment, la factura del servei sol incloure les tarifes de l’aigua i la conservació del comptador i del clavegueram, el titular dels quals en la gran majoria de casos és la concessionària del servei. D’altra banda, també s’hi inclouen taxes ambientals, en concepte de cànons, el titular de les quals és la comunitat autònoma, i, finalment, pot portar inclosa la taxa d’escombraries, amb titularitat municipal. Així, doncs, de l’import final de la factura, generalment entre el 35% i 50% es correspon amb la tarifa de l’aigua, i la resta es reparteix entre impostos (IVA), tributs, etc.

  Així mateix, a la factura de subministrament del teu domicili s’inclou tant la informació dels diferents conceptes d’aplicació, en els quals pots identificar-ne la titularitat, com la informació de les publicacions als butlletins oficials de les tarifes que s’apliquen, perquè les puguis consultar en cas que ho consideris necessari.

  Si vols rebre més informació o fer cap altra consulta, posa’t en contacte amb nosaltres a través dels  canals d’atenció al client.

 • Qui aprova les tarifes de l’aigua?

  L’ajuntament és el responsable d’aprovar les tarifes del servei aplicables al municipi i la Comissió de Preus és l’organisme encarregat d’autoritzar-les. Un cop aprovades i autoritzades, les tarifes es publiquen al butlletí oficial corresponent.  

 • Què és la quota de servei?

  Aquesta quota garanteix la disponibilitat immediata i l’accés permanent al servei d’aigua. És un import fix que es calcula segons el cabal nominal (és a dir, la quantitat estàndard d’aigua que passa pel teu comptador). Si vols més informació sobre les tarifes i els diferents tipus d’habitatge, consulta el web de la teva entitat subministradora. 

 • Què és la quota de clavegueram?

  La quota de clavegueram la recapten algunes empreses subministradores per compte dels ajuntaments. Es destina a la conservació i el manteniment de la xarxa de clavegueram. 

 • Quina és la periodicitat de la factura de l’aigua?

  De manera general, els consums es facturen cada dos o tres mesos segons el municipi, per períodes de subministrament vençuts, en compliment del Reglament del servei d’aigua. El primer període es compta des de la data de posada en servei del subministrament.

 • Puc sol·licitar un canvi de periodicitat o freqüència per a la meva factura?

  Hi ha la possibilitat d’acollir-se a una modalitat de pagament mensual (12 Gotes), a través de la qual cada mes es paga una quota fixa i al cap de 12 mesos es regularitza la situació en funció de la facturació real. Aquesta nova modalitat de pagament no suposa cap canvi contractual. Es llegeix el comptador i es factura amb la mateixa regularitat de sempre. Pots revisar les condicions del pla i veure com contractar-lo a l’apartat corresponent del web

 • He rebut la factura de l’aigua i m’han facturat en el tram més alt. Què vol dir?

  La tarifa de l’aigua inclou una quota fixa de servei i una quota variable de consum. La segona s’aplica per trams de consum, per incentivar un ús eficient de l’aigua, i premia els usos més responsables i penalitza un ús excessiu de l’aigua, a través de l’assignació d’un preu per metre cúbic, que s’incrementa a mesura que es va superant cada tram.

  Si vols rebre més informació o fer cap altra consulta, posa’t en contacte amb nosaltres a través dels canals d'atenció al client.

 • El meu consum d’aigua és zero i, no obstant això, pago una quota de servei. Per què?

  La tarifa de l’aigua inclou una quota variable de consum i una quota fixa de servei. Aquesta segona s’aplica per garantir la disponibilitat immediata i l’accés permanent al servei de l’aigua, i té un import fix per cada període de facturació, que s’aplica segons el tipus del diàmetre del comptador.

  Si vols rebre més informació o fer cap altra consulta, posa’t en contacte amb nosaltres a través dels canals d'atenció al client.

 • Necessito un duplicat de la factura del meu subministrament, on podria dirigir-me?

  Pots fer-ho d’una manera fàcil i ràpida mitjançant la nostra àrea de clients o també a través del nostre telèfon d’atenció al client.

 • A qui he de trucar si no tinc cap fuita d’aigua però crec que el meu consum és més elevat del que és habitual?

  Per descartar qualsevol tipus d’escapament, et recomanem que verifiquis tota la instal·lació interior de casa teva i també la situada a la sala de comptadors d’aigua de la finca (generalment, a l’entrada de l’edifici). En aquest cas, a excepció de l’equip de mesurament instal·lat, el manteniment, la conservació i la reparació de la resta de la instal·lació en cas d’avaria o fuita correspon al client o a la comunitat de propietaris de la finca. Si tens cap dubte sobre com revisar una possible fuita a la instal·lació interior o de la finca, truca’ns al nostre telèfon d’avaries (disponible 24 hores al dia, 365 dies a l’any). Així mateix, si has comprovat que no hi ha cap fuita a la instal·lació interior o de la finca però el consum segueix sent més elevat de l’habitual, truca’ns al telèfono d'atenció al client i farem tot el possible per ajudar-te.


 • Com podria pagar la meva factura de l’aigua?

  Disposem de diversos canals de pagament perquè tinguis la màxima flexibilitat:

  • Domiciliació bancària: canal de pagament més fàcil i còmode utilitzat per la majoria de clients. Només has de facilitar-nos el número de compte bancari en format IBAN (2 lletres, 2 xifres de control i 20 xifres més) i el document SEPA signat. Domicilia ara els teus rebuts còmodament a través de l’Àrea de clients.
  • A l’apartat Pagament de factures del mateix web trobaràs l’opció de pagament en línia amb targeta de crèdit o dèbit. Hauràs de disposar de la informació següent: codi CPR, emissora, referència, identificació i import que es mostra a la part inferior de la factura al costat del codi de validació bancària del pagament.
  • Telèfon d’atenció al client.
  • Si et desplaces a alguna de les entitats col·laboradores que es mostren a la part inferior de la factura (Correus o entitats bancàries), podràs pagar en metàl·lic o amb targeta bancària presentant el document de validació bancària que t’hem fet arribar.
  • Si et desplaces a les nostres oficines d’atenció al client, només podràs pagar a través de targeta de crèdit o de dèbit o sol·licitar un document de pagament per pagar en efectiu a les nostres entitats col·laboradores.
 • He de ser client de ”la Caixa” per poder pagar les factures a través de ServiCaixa?

  No, no cal que siguis client d’aquesta entitat, ni tampoc que siguis usuari de la Línia Oberta de ”la Caixa”. Recorda que també pots fer el pagament a través de les nostres entitats col·laboradores, mitjançant l’Oficina Virtual o a través de La Caixa - Pagaments Online, amb qualsevol targeta de crèdit (Visa/Mastercard) o de dèbit.

 • La meva targeta bancària ha de ser de ”la Caixa” per poder efectuar pagaments en línia?

  No, no cal que ”la Caixa” sigui l’entitat emissora de la targeta. Només cal que tinguis una targeta de crèdit activa (Visa/Mastercard) o de dèbit.

 • El pagament en línia té cap cost afegit?

  No. Els pagaments efectuats en línia no tenen cap cost addicional.


 • He comprat el meu primer habitatge. He de donar d'alta l'aigua?

  Sí, has de donar l'alta de l'aigua i pots realitzar-ho a través de qualsevol dels canals de contacte que tenim a la teva disposició, aportant la següent documentació:

  • DNI o CIF o NIE
  • Cèdul·la d'habitabilitat o califiqualificació definitiva, que és el document que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d'habitabilitat i que preveu la normativa vigent. 
  • Escriptura de propietat, contracte privat de compra o contracte de lloguer 
  • Butlletí de l'instal·lador,
  • Dades de domiciliació bancaria (IBAN) i SEPA del titular del compte.
  • Telèfon i email de contacte

   

 • Tinc un local o nau industrial. Quina documentació necessito per donar d'alta el subministre?

  Com a norma general necessitaràs la documentació següent:

  • Contracte de lloguer, escriptura de propietat o opció de compra, o certificat de compra o lloguer expedit pel propietari o administrador de l'immoble.
  • Llicència d'activitat o comunicat d'apertura.
  • NIF/NIE del sol·licitant.
  • Epígraf de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE).
  • Dades de domiciliació bancària (IBAN) i SEPA del titular del compte.
  • Telèfon i e-mail de contacte.
 • En què consisteix l'import del subministrament d'aigua?

  El contracte de subministrament inclou els drets de connexió de subministrament que s'abonen una sola vegada a la signatura del contracte. En el moment de fer el contracte, es determina la quota de servei que s'ha de contractar segons les característiques de l'habitatge.

 • Quant de temps trigaré a tenir aigua després de fer l'alta de subministrament?

  Després de fer la contractació, si el teu habitatge o local té la instal·lació d'aigua preparada i només s'ha d'instal·lar el comptador, tindràs aigua en un màxim de 3 dies hàbils.

 • Què he de fer per canviar el titular d'el servei?

  En cas que es tracti d'un habitatge cal presentar:

  DNI o CIF o NIE
  Dades de domiciliació bancària (IBAN) i Mandat SEPA del titular del compte en cas que vulguis domiciliar el rebut.
  Escriptura de propietat, contracte privat de compra o contracte d'arrendament per acreditar que ets l'inquilí o propietari d'aquest habitatge/local.
  Lectura del comptador
  Telèfon i e-mail de contacte

 • He de permetre l'entrada al meu domicili de el personal de l'empresa subministradora?

  Sí. Els sol·licitants d'un subministrament han de permetre a l'entitat subministradora la col·locació dels elements necessaris, així com permetre l'entrada al personal autoritzat i acreditat per l'entitat, a fi de poder fer totes les comprovacions relacionades amb el subministrament.

 • Qui s'encarrega de la connexió i desconnexió dels comptadors?

  La connexió i la desconnexió del comptador o aparell de mesura la duu a terme l'entitat subministradora, que podrà precintar la instal·lació i és l'única autoritzada per desprecintar-la.

 • On es col·loca la bateria de comptadors?

  Les bateries de comptadors divisionaris s'instal·len als locals o armaris destinats exclusivament a aquest efecte. Els armaris han d'estar situats a la zona d'ús comú de la planta baixa de l'immoble i han de tenir accés directe des de l'entrada. S'instal·la una vàlvula de retenció a l'origen de cada muntant i al punt de connexió amb la bateria de comptadors divisionaris per impedir retorns d'aigua a la xarxa de distribució.

 • Quins tipus de comptadors o equips de mesurament hi ha?

  Com a norma general i per als immobles amb accés directe al carrer, el càlcul i el control de consums s'efectuarà mitjançant una bateria de comptadors: quan hi ha més d'un habitatge o local, és obligatori instal·lar un comptador per a cada un, a banda dels necessaris per als serveis comuns.

 • He de sol·licitar o notificar a l'entitat subministradora un augment de cabal contractat?

  Sí. Els clients han d'utilitzar l'aigua subministrada en la forma i ús contractat. Per tant, heu de sol·licitar a l'entitat subministradora l'autorització pertinent per a qualsevol modificació de les instal·lacions que impliqui un augment en els cabals contractats de subministrament, o qualsevol modificació en el nombre de receptors.

 • Sóc promotor d'habitatges. Puc sol·licitar una escomesa d'aigua o clavegueram?

  Per sol·licitar una escomesa d'aigua, o si ho desitges, un informe previ per a la llicència d'obres, cal presentar la documentació següent (Aquestes sol·licituds inclouen també un pressupost):

  DNI, CIF O NIF
  Plànol de situació de la finca
  Plànols d'instal·lació de Fontaneria i Desguassos (per a sol·licituds de més d'un habitatge)

 • Com puc donar de baixa el servei d'aigua?

  Pots fer-ho a través dels nostres canals d'atenció presentant la documentació següent:

  DNI o NIF
  Lectura del Comptador
  Quan no coincideixin peticionari i titular, necessitarem a més còpia del DNI o document acreditatiu similar del peticionari i una “declaració d'autorització” signada pel mateix. Pots fer una baixa mitjançant sol·licitud escrita.

 • Què he de fer per comprovar si tinc una fuita a casa?

  A continuació, us indiquem els passos que heu de seguir: En primer lloc, heu de localitzar el vostre comptador d'aigua. Entra a la cambra de comptadors de la finca. A la bateria de comptadors hi ha un plànol on podràs trobar la ubicació del teu comptador. Tot seguit, comprova que el comptador funciona correctament. Per això, deixa una aixeta oberta a casa teva o al teu local. L'agulla vermella de l'esfera gran o la darrera xifra vermella del comptador (si és electrònic) s'ha de moure en sentit ascendent. Mantenint l'aixeta oberta, tanca la clau de pas del comptador i comprova que aquest no registri cap moviment. Per acabar, torna a obrir la clau de pas i tanca totes les aixetes de casa durant una hora aproximadament. Fixa't si el comptador ha registrat consum d'aigua. Si és així, és molt possible que hi hagi una fuita a la instal·lació, ja que el comptador només registra consum si passa aigua per ell.

 • A qui he de trucar si tinc una fuita d'aigua?

  Si tens una fuita, t'has de posar en contacte amb un lampista o empresa especialitzada o bé comprovar si la teva assegurança de llar cobreix aquest tipus de reparacions. Us recordem que la conservació i la reparació de qualsevol avaria a les instal·lacions interiors és responsabilitat de l'usuari, com estableix el Reglament del Servei d'Aigua.

 • A qui he de trucar si el meu desguàs o el de la comunitat tenen una avaria o obstrucció abans d'arribar a la conducció del clavegueram general del carrer?

  Hauràs de contactar amb la companyia perquè verifiqui si és una avaria a la instal·lació interior o bé municipal.

 • No tinc aigua a casa. Què faig?

  En primer lloc, esbrina si la manca d'aigua afecta tots els punts d'aigua de casa teva. Si és així, contacteu amb algun veí per saber si la incidència és general. Si els veïns no estan afectats, comprova que la clau de pas interior de casa teva estigui completament oberta. A continuació, verifiqueu que el comptador o l'equip de mesurament tingui les dues claus de pas obertes (és a dir, girades completament a l'esquerra). Recorda que per localitzar el teu comptador d'aigua has d'entrar amb la clau universal a la cambra de comptadors, que generalment és al portal o al vestíbul de la finca. A la bateria de comptadors hi ha un plànol on podràs trobar la ubicació del teu comptador. Si després d'haver fet aquestes comprovacions segueixes sense aigua, truca'ns al nostre telèfon d'avaries i farem tot el possible per ajudar-te.

 • Han reparat recentment una avaria d'aigua al carrer i ara no tinc pressió suficient a casa. Què faig?

  De vegades, mentre es produeix una fuita o durant la reparació, és possible que la mateixa pressió de l'aigua pugui arrossegar petites partícules de sorra de les canonades generals i també de les particulars de la finca. Per sort, no es tracta de res greu. En la majoria dels casos, transcorreguts uns minuts després de la reparació de l'avaria exterior, s'hauria de restablir la normalitat en el subministrament i recuperar la pressió habitual. No obstant això, si segueixes sense la pressió habitual, truca'ns al nostre telèfon d'avaries i farem tot el possible per ajudar-te.

 • No tinc pressió d'aigua a casa. Què faig?

  Comprova que la clau de pas interior de casa teva estigui completament oberta. Si teniu instal·lat algun aparell reductor de pressió, comproveu que funcioni correctament. A continuació, verifiqueu que el comptador o l'equip de mesurament tingui les dues claus de pas obertes (és a dir, girades completament a l'esquerra). Recorda que per localitzar el teu comptador d'aigua has d'entrar amb la clau universal a la cambra de comptadors, que generalment és al portal o al vestíbul de la finca. A la bateria de comptadors hi ha un plànol on podràs trobar la ubicació del teu comptador. Si després d'haver fet aquestes comprovacions segueixes sense pressió, truca'ns al nostre telèfon d'avaries i farem tot el possible per ajudar-te.

 • No tinc pressió en l'aigua calenta de casa meva. Què faig?

  Recordeu que l'empresa d'aigua només us subministra aigua corrent a través de la xarxa de distribució general. És a dir, és aigua freda. Obre qualsevol aixeta de casa i comprova que l'aigua freda tingui la pressió habitual. Si no és així, revisa la clau de pas interior i que el comptador o l'equip de mesura tingui les dues claus de pas obertes (és a dir, girades completament a l'esquerra). Recorda que per localitzar el teu comptador d'aigua has d'entrar amb la clau universal a la cambra de comptadors, que generalment és al portal o al vestíbul de la finca. A la bateria de comptadors hi ha un plànol on podràs trobar la ubicació del teu comptador. Si encara segueixes sense tenir pressió a l'aigua calenta, contacta amb un lampista o amb la teva assegurança de la llar perquè verifiquin la instal·lació i el circuit de l'aigua calenta.

 • Què necessito per registrar-me a l'àrea de clients?

  Has de ser titular d'algun contracte de subministrament d'aigua de la nostra companyia i introduir al formulari les dades personals que se't sol·liciten i que ens vas donar com a client.

  Hauràs d'introduir un nom d'usuari i una contrasenya que puguis recordar fàcilment i un mail on et puguem enviar les comunicacions.

  A partir de llavors entraràs a la part privada i podràs fer les gestions que necessitis amb nosaltres.