Reutilització

Reutilització

Reutilització i regeneració

 

L’aigua procedent de les depuradores, un cop tractada, esdevé un nou recurs hídric que cada cop més serà de vital importància per mitigar les conseqüències del canvi climàtic. En alguns municipis gestionats pel Grup CASSA se’n destina una part a usos que no necessiten qualitat d’aigua potable, com el reg de parcs i jardins, la neteja de carrers i alguns usos industrials.

Al Grup CASSA, a més de ser experts en el tractament i reutilització d’aigües depurades, aprofitem també d’una manera òptima les aigües freàtiques que representen recursos propis. La utilització integrada d’ambdues aigües, d’una banda preserva les reserves d’aigua potable i de l’altra permet disposar d’un recurs independent del convencional.