Depuració

Publicador de continguts

Depuración

La depuració de les aigües residuals

 

El Grup CASSA gestiona en l'actualitat diverses estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR) en el seu àmbit d'actuació, tant públiques com privades, entre les quals destaquen 2 de les 10 més grans de Catalunya: les EDAR de Sabadell Riu Ripoll i Sabadell Riu Sec .