Tarifes

Tarifa LA POBLA

La factura de l'aigua

 

Les tarifes vigents s'apliquen un cop han estat aprovades pel Ple de l'Ajuntament. La factura de l'aigua inlcou 3 grans  conceptes:

El consum d'aigua

És l'import coresponent al teu consum d'aigua. S'aplica per trams per incentivar els consums més eficients i responsables.  

La quota de servei

Garanteix la disponibilitat immediata i permanent del recurs.

El cànon de l'aigua

És el tribut que es recapta per compte de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per contribuir als costos del cicle de l'aigua: sanejament, prevenció de la contaminació, recuperació d'aqüífers, planificació hidrològica... Per a més informació sobre aquest tribut, pots consultar la pàgina web de l'ACA.

A més, la factura de l'aigua també recull l'impost de l'IVA. En aquest sentit, has de saber que més del 60% de la factura de l'aigua correspon a impostos, tributs i càrrecs de l'administració:

Distribució de la factura de l'aigua

Tarifa de l'aigua vigent a La Pobla de Lillet

Consulta aquí la tarifa actual al teu municipi

Publicador de continguts

La factura de l'aigua

 

Les tarifes vigents s'apliquen un cop han estat aprovades pel Ple de l'Ajuntament. La factura de l'aigua inlcou 3 grans  conceptes:

El consum d'aigua

És l'import coresponent al teu consum d'aigua. S'aplica per trams per incentivar els consums més eficients i responsables.  

La quota de servei

Garanteix la disponibilitat immediata i permanent del recurs.

El cànon de l'aigua

És el tribut que es recapta per compte de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per contribuir als costos del cicle de l'aigua: sanejament, prevenció de la contaminació, recuperació d'aqüífers, planificació hidrològica... Per a més informació sobre aquest tribut, pots consultar la pàgina web de l'ACA.

A més, la factura de l'aigua també recull l'impost de l'IVA. En aquest sentit, has de saber que més del 60% de la factura de l'aigua correspon a impostos, tributs i càrrecs de l'administració:

Distribució de la factura de l'aigua